O mnie

Psycholog – Psychoterapeuta w Białymstoku

Nazywam się Ewelina Gawenda.

Jestem psycholożką i psychoterapeutką ubiegającą się o certyfikat w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej z ponad 10 – letnią praktyką kliniczną zdobytą m. in. na Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości.

Ukończyłam całościowe, czteroletnie i akredytowane szkolenie psychoterapeutyczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeutki Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Szkolenie ma akredytację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej.

Ukończyłam również 5-letnie studnia magisterskie z psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Studia ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym a pracę magisterską pt.: Porównanie treści archetypowych u mężczyzn homo- i heteroseksualnych w relacji do płci psychologicznej obroniłam na ocenę celującą.

Odbyłam również roczne szkolenia z interwencji kryzysowej i psychoterapii poznawczo – behawioralnej.

Pracuję jako psycholożka i psychoterapeutka z osobami dorosłymi, parami i małżeństwami a także młodzieżą zmagającymi się z różnymi problemami emocjonalnymi, depresją, stanami lękowymi, obniżonym poczuciem własnej wartości, problemami w relacjach i po trudnych doświadczeniach życiowych. Mam duże doświadczenie w pracy z osobami należącymi do mniejszości seksualnych i z osobami transpłciowymi.

Psychoterapeuta w Białymstoku – nurt w którym pracuję i moje doświadczenie:

Pracuję w nurcie psychologii analitycznej Carla Gustava Junga (psychologii jungowskiej). Ważnym narzędziem mojej praktyki jest praca ze snami / marzeniami sennymi, które umożliwiają wgląd w procesy nieświadome. W swojej pracy wykorzystuję również elementy terapii poznawczo-behawioralnej. 

Aktualnie pracuję w prywatnym gabinecie w Białymstoku, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię par i małżeństw a także sesje pracy ze snami, warsztaty rozwojowe i Ceremonie Śnienia.

Na dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości prowadziłam psychoterapię grupową oraz zajęcia terapeutyczne poprzez pracę ze snami. 

Współpracowałam z licznymi ośrodkami psychoterapeutycznymi zarówno o profilu publicznym jak i prywatnym. 

Współpracowałam z organizacjami działającymi na rzecz społeczności LGBTQIA prowadząc grupy wsparcia, psychoterapię indywidualną a także udzielając wsparcia w ramach Telefonu Zaufania.

Staż psychologiczno – psychoterapeutyczny odbyłam w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym i w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Dbam o rozwój kompetencji osobistych i zawodowych uczestnicząc w wieloletniej analizie własnej a także seminariach klinicznych, superwizjach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, zarówno w kraju jak i za granicą. 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

W pracy jako psychoterapeuta w Białymstoku kieruję się Kodeksem Etyki PTPA.

Praca ze snami – skorzystaj ze wsparcia psychologa z Białegostoku

Ważnym aspektem mojej praktyki jest praca ze snem. Prowadzę indywidualne sesje pracy ze snami a także warsztaty rozwojowe. Praca ze snami umożliwia dotarcie do głębokich warstw psychiki. Pochodzące z nieświadomości obrazy stanowią bogate źródło informacji na temat wewnętrznego życia. Przyglądając się im, analizując je i czerpiąc z ich energetycznego potencjału, docieramy nie tylko do nieświadomych źródeł trudności psychicznych, ale przede ukazują się nam kierunki rozwiązania tych trudności oraz obrazy o leczących właściwościach.

Wsparcie dla osób LGBTQIA

Oferuję wsparcie, pomoc psychologiczną w Białymstoku i psychoterapeutyczną dla osób LGBTQIA w nurcie afirmatywnym. Nurt afirmatywny, w przeciwieństwie do terapii konwersyjnej, zakłada pełną akceptację i szacunek dla różnorodności seksualnej i płciowej.

Pomoc może polegać na uzyskaniu lepszego rozeznania co do orientacji seksualnej i/lub tożsamości płciowej, poprawie adaptacji do własnej orientacji seksualnej czy zniwelowaniu negatywnych skutków uprzedzeń i dyskryminacji.

W trosce o wysoką jakość mojej pracy na bieżąco pogłębiam wiedzę dotyczącą skutków stygmatyzacji (tj. uprzedzeń, dyskryminacji i przemocy) a także pielęgnuję w sobie wrażliwość wobec osób należących do grup społecznie wykluczonych.

Mam doświadczenie w pracy z osobami transpłciowymi, gejami, lesbijkami, osobami biseksualnymi oraz aseksualnymi, a także w psychoterapii par homoseksualnych

Z wykształcenia jestem psycholożką i psychoterapeutką w szkoleniu organizowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej (PTPA).

Ukończyłam całościowe, czteroletnie i akredytowane szkolenie psychoterapeutyczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (PTPA).

Szkolenie jest akredytowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej.

Studia psychologiczne magisterskie ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Pracę magisterską „Porównanie treści archetypowych u mężczyzn homoseksualnych i heteroseksualnych w relacji do płci psychologicznej” napisałam i obroniłam na ocenę celującą pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Nosala.

 • Całościowy, czteroletni i akredytowany Kurs Psychoterapii Jungowskiej i Psychologii Analitycznej – Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
 • Roczny Kurs Terapii Poznawczo – Behawioralnej – Centrum Psychologii Integralnej „InTeGral”
 • Roczne Studium Interwencji Kryzysowej – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Studium Interwencji Kryzysowej – Grupa ARCAN
 • Szkoła Śnienia Natalii Miłuńskiej
 • Psychologia i analiza snów – Akademia Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej
 • LGBTQIA bez tajemnic – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej – Otwarta Przestrzeń
 • Wsparcie osób transpłciowych i niebinarnych – Fundacja Trans-Fuzja
 • Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie – Niebieska Linia
 • Diagnoza i pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Dzienny Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości
 • Stowarzyszenie 9dwunastych – grupa wsparcia dla osób LGBTQIA
 • Stowarzyszenie Tęczowy Białystok –
 • Fundacja Tęcza Po Burzy
 • Centrum Psychoterapii poMOCNI w Białymstoku 
 • Centrum Rozwoju Osobistego w Białymstoku
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 • Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” w Szczecinie
 • Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP) w Szczecinie
 • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
 • Przebudź się i śnij. [W:] eleWator Nr 27 (1/2019). Szczecin: Fundacja Literatury im Henryka Berezy
Co mówią ludzie
Bądźmy w kontakcie