O mnie

Życiem wewnętrznym i psychicznym interesuję się „od zawsze”. Głęboka potrzeba doświadczenia pełni samej siebie jest dla mnie główny motorem mojej życiowej wędrówki. W tej podróży towarzyszą mi sny, którymi interesuję się od czasów szkoły podstawowej. Mój pierwszy inspirator, Carl Gustav Jung, którego dzieło pt. „Analiza Marzeń Sennych” przeczytałam we wczesnym okresie swojego życia, zainspirował mnie do pracy analitycznej w podejściu jungowskim.

W pracy terapeutycznej staram się dotrzeć do nieświadomych motywacji, które wpływają na nasze myśli, uczucia i zachowanie. Poprzez zrozumienie własnego postępowania i tego co nim kieruje, możliwa jest zmiana, która polepsza jakość życia. Przepracowanie trudności pobudza drzemiące w nieświadomości możliwości i toruje drogę życiu w którym wykorzystujemy nasz wrodzony potencjał.      

Ważnym aspektem mojej pracy jest praca ze snami, która umożliwia dotarcie do głębokich warstw psychiki. Pochodzące z nieświadomości obrazy stanowią bogate źródło informacji na temat wewnętrznego życia. Przyglądając się im, analizując je i czerpiąc z ich energetycznego potencjału, docieramy nie tylko do nieświadomych źródeł trudności psychicznych, ale przede ukazują się nam kierunki rozwiązania tych trudności oraz obrazy o leczących właściwościach.  

Oferuję wsparcie, pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla osób LGBTQIA w nurcie afirmatywnym. Nurt afirmatywny, w przeciwieństwie do terapii konwersyjnej, zakłada pełną akceptację i szacunek dla różnorodności seksualnej i płciowej. 

Pomoc może polegać na uzyskaniu lepszego rozeznania co do orientacji seksualnej i/lub tożsamości płciowej, poprawie adaptacji do własnej orientacji seksualnej czy zniwelowaniu negatywnych skutków uprzedzeń i dyskryminacji. 

W trosce o wysoką jakość mojej pracy na bieżąco pogłębiam wiedzę dotyczącą skutków stygmatyzacji (tj. uprzedzeń, dyskryminacji i przemocy) a także pielęgnuję w sobie wrażliwość wobec osób należących do grup społecznie wykluczonych. 

Z wykształcenia jestem psycholożką i psychoterapeutką w szkoleniu. Pracuję w nurcie psychologii analitycznej Carla Gustava Junga (psychologii jungowskiej).

Uczestniczę w całościowym 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (PTPA). Szkolenie jest akredytowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, będącymi jednocześnie analitykami jungowskimi.

Studia psychologiczne magisterskie ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Pracę magisterską „Porównanie treści archetypowych u mężczyzn homoseksualnych i heteroseksualnych w relacji do płci psychologicznej” napisałam i obroniłam pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Nosala. Ukończyłam również kursy i szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej dla osób LGBTQ.

 • Roczny Kurs Terapii Poznawczo – Behawioralnej – Centrum Psychologii Integralnej „InTeGral”
 • Roczne Studium Interwencji Kryzysowej – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Roczny Kurs Interwencji Kryzysowej – Grupa ARCAN
 • Szkoła Śnienia Natalii Miłuńskiej – 13-tygodniowy kurs online
 • Psychologia i analiza snów – 5-dniowy warsztat prowadzony przez dr Nidę Chenagtsang; Akademia Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej
 • szkolenie LGBTQ bez tajemnic – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej – Otwarta Przestrzeń
 • szkolenie Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie – Niebieska Linia
 • szkolenie Diagnoza i pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Prowadzę prywatny gabinet psychoterapii i pracy ze snami w Białymstoku.
 • W ramach współpracy z Ośrodkiem Psychoterapii Meandra prowadzę psychoterapię grupową na Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości.
 • Aktywnie wspieram społeczność LGBT+ pełniąc dyżury w Telefonie Zaufania i oferując wsparcie psychologiczne i psychoterapię afirmujące różnorodność seksualną.
 • Stowarzyszenie 9dwunastych – praca na rzecz społeczności LGBT+
 • Centrum Psychoterapii poMOCNI w Białymstoku 
 • Centrum Rozwoju Osobistego w Białymstoku
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 • Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” w Szczecinie
 • Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP) w Szczecinie
 • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
 • Przebudź się i śnij. [W:] eleWator Nr 27 (1/2019). Szczecin: Fundacja Literatury im Henryka Berezy

Co mówią ludzie

Bądźmy w kontakcie