Psychoterapia grupowa

dla osób LGBTQIA

„Bycie akceptowanym przez psychoterapeutę to jedno; znacznie silniejsze jest bycie akceptowanym i rozumianym przez kilka osób, które również szczerze dzielą się swoimi uczuciami w poszukiwaniu bardziej satysfakcjonującego sposobu życia.”  Nicholas Hobbs.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Fundamentem psychoterapii grupowej jest założenie, że trudności psychologiczne przejawiają się w relacjach z innymi ludźmi. Z tego względu można je zaobserwować w grupie terapeutycznej, a uściślając, w relacjach z jej uczestnikami, z całą grupą oraz z prowadzącymi psychoterapeutami. Grupa terapeutyczna stwarza możliwość przeżywania trudności w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Trudności te, poddane następnie refleksji i zrozumienie mogą ulec transformacji. W ten sposób dokonuje się zmiana, która umożliwia zajęcie lepszego miejsca w świecie.

Liczne badania naukowe wspierają pogląd, że praca w grupie jest równie skuteczna jak terapia indywidualna. Ponadto psychoterapia grupowa jest mniej kosztowna niż tradycyjna terapia „jeden na jeden” co sprawia, że staje się ona atrakcyjną opcją terapeutyczną.

Dlaczego psychoterapia grupowa dla osób LGBTQIA

Psychoterapia grupowa dla osób LGBTQIA, której celem jest wspieranie tożsamości nieheteronormatywnej może przynieść osobom z tej społeczności unikalne korzyści terapeutyczne. W środowisku, które jest niechętnie nastawione wobec osób LGBTQIA, takie grupy szczególnie dobrze nadają się na źródło wsparcia, poczucia przynależności i bezpieczeństwa. Ponadto mogą one dostarczyć poczucia siły płynącego z poznawania skutecznych sposobów radzenia sobie przez inne osoby LGBTQIA w homofobicznym społeczeństwie.

Psychoterapia grupowa dla osób LGBTQIA może Ci pomóc jeśli:

Sesje psychoterapii grupowej odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania spotkania to 80 minut. Liczebność grupy nie przekracza 9 osób. Przed rozpoczęciem psychoterapii należy umówic się na konsultacje indywidualne, których celem jest przygotowanie do rozpoczęcia terapii grupowej.  

UWAGA.

Co mówią ludzie

Jeżeli jesteś zainteresowany/a dołączeniem do grupy, masz pytania - skontaktuj się ze mną:

Chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania.