PSYCHOTERAPIA

LGBT-FRIENDLY

Psychoterapeuta LGBT-friendly w Białymstoku

„Bycie akceptowanym przez psychoterapeutę to jedno; znacznie silniejsze jest bycie akceptowanym i rozumianym przez kilka osób, które również szczerze dzielą się swoimi uczuciami w poszukiwaniu bardziej satysfakcjonującego sposobu życia.”  Nicholas Hobbs.

Psychoterapia indywidualna i dla par

Fundamentem psychoterapii jest proces zmiany i wzrostu, który jest osiągany poprzez współpracę pacjenta i psychoterapeuty. Podstawowym celem psychoterapii jest pomoc i wsparcie pacjenta w rozwiązaniu problemów emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych, które utrudniają jego codzienne funkcjonowanie. W zależności od podejścia terapeutycznego psychoterapia może skupiać się na różnych aspektach ludzkiego funkcjonowania, takich jak myśli, emocje, zachowania, relacje interpersonalne, czy też na doświadczeniach z przeszłości. W psychoterapii indywidualnej i dla par LGBT – friendly w Białymstoku, którą prowadzę, bardzo istotna jest pełna akceptacja i szacunek dla różnorodności seksualnej i płciowej, a także wrażliwość psychoterapeuty na specyfikę sytuacji osób, które przynależą do grupy mniejszościowej.

Dlaczego psychoterapia indywidualna i dla par LGBTQA?

Celem psychoterapii dla osób LGBTQIA jest wspieranie różnorodności seksualnej i płciowej a także pomoc w radzeniu sobie z negatywnymi skutkami wynikającymi z przynależności do grupy mniejszościowej. W psychoterapii indywidualnej LGBTQIA pomoc może polegać na uzyskaniu lepszego rozeznania co do orientacji seksualnej i/lub tożsamości płciowej, poprawie adaptacji do własnej orientacji seksualnej, wspieraniu procesu coming outu czy złagodzeniu lub zniwelowaniu negatywnych skutków uprzedzeń i dyskryminacji.

Jako psychoterapeutka pracująca z osobami oraz parami LGBTQIA wykazuję wysoką wrażliwość na specyficzne potrzeby i trudności tej grupy społecznej. Mam doświadczenie, wiedzę i niezbędne umiejętności do pracy z osobami LGBTQIA. Mam doświadczenie w pracy z osobami transpłciowymi, gejami, lesbijkami, osobami biseksualnymi oraz aseksualnymi, a także w psychoterapii par homoseksualnych.

ZAPRASZAM NA SESJE, JEŚLI:

 • doświadczasz odrzucenia ze strony społeczeństwa i najbliższych osób

 • chcesz lepiej zrozumieć doświadczenia, które są specyficzne dla społeczności LGBT+ np. coming out

 • masz niskie poczucie własnej wartości i chcesz to zmienić

 • chcesz nauczyć się wyrażać swoje myśli i uczucia, w tym uczucia wynikające z bycia „niewidoczną mniejszością”

 • chcesz lepiej poznać samego siebie

 • doświadczasz lęku i napięcia w codziennym życiu

 • przeżywasz stres związany z przynależnością do mniejszości seksualnej

 • jesteś niepewnx własnej tożsamości płciowej

 • poszukujesz możliwości pozytywnego wyrażenia własnej orientacji seksualnej

 • przeżywasz lęk i niepewność związane z ujawnianiem własnej tożsamości LGBT+ przed znajomymi, rodziną i współpracownikami

 • chcesz poznać przyczyny swoich aktualnych problemów

 • doskwiera Ci poczucie społecznej i emocjonalnej izolacji

 • cierpisz z powodu samotności

 • chcesz nauczyć się nawiązywać głębokie relacje

 • chcesz dowiedzieć się w jaki sposób wchodzisz w relacje z innymi ludźmi

 • chcesz zrozumieć przyczyny swoich reakcji na zachowania innych osób

 • cierpisz z powodu destruktywnych skutków społecznej homofobii

DOŚWIADCZENIE:

Fundacja Tęcza Po Burzy

1. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób LGBTQIA

Stowarzyszenie Tęczowy Białystok

1. Prowadzenie grupy wsparcia dla nastolatków LGBTQIA

2. Dyżury w Telefonie Zaufania dla osób LGBTQIA

3. Obsługa Maila Zaufania dla osób LGBTQIA

Stowarzyszenie 9dwunastych

1. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób LGBTQIA 

Praktyka prywatna 

Mam doświadczenie w pracy z osobami transpłciowymi, gejami, lesbijkami, osobami biseksualnymi oraz aseksualnymi, a także w psychoterapii par homoseksualnych

 

SZKOLENIA:

1. LGBTQIA bez tajemnic – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej – Otwarta Przestrzeń, Warszawa 

2. LGBTQIA bez tajemnic – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej – Otwarta Przestrzeń, online

3. Wsparcie osób transpłciowych i niebinarnych – Fundacja Trans-Fuzja, online 

4. Porównanie treści archetypowych u mężczyzn homo- i heteroseksualnych w relacji do płci psychologicznej – praca magisterska napisana pod kierunkiem profesora dr hab. Czesława Nosala.   

Co mówią ludzie
Jeżeli jesteś zainteresowanx lub masz pytania - skontaktuj się ze mną:

Chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania.