PSYCHOTERAPIA

INDYWIDUALNA

Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę.

Virginia Satir

CZYM JEST PSYCHOTERAPIA?

Psychoterapia jest formą leczenia zaburzeń psychicznych, poszukiwaniem emocjonalnych korzeni symptomów psychicznych, sposobem na odzyskanie równowagi w życiu, odnalezienie sensu czy rozwój osobisty i zawodowy. Proces psychoterapii pozwala zrozumieć nieświadome procesy, które motywują Twoje zachowanie i w ten sposób wspiera proces przemiany. 

Psychoterapia wymaga aktywnej współpracy między Pacjentem/Pacjentką a terapeutą – jest to wspólne poszukiwanie Prawdy. Zmiany następują stopniowo – wymaga to systematyczności i czasu. Psychoterapia standardowo wymaga regularnych sesji trwających 50 minut. Odbywają się z reguły raz w tygodniu, chyba, że zaistnieje potrzeba zmiany częstotliwości w zależności od istoty problemu i indywidualnych potrzeb.

CO MOGĘ DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Jako psychoterapeutka pomogę Ci zrozumieć w jaki sposób Twoje myślenie, odczuwanie i sposób postępowania wpływają na powstawanie i utrzymywanie się problemu. Pomogę Ci wypracować zdrowe wzorce emocjonalnego funkcjonowania i bardziej właściwe sposoby radzenia sobie z problemami. W efekcie będziesz mógł/a dokonać zmiany, która pozytywnie wpłynie na jakość Twojego życia.

Oferuję stałą i bezpieczną przestrzeń w której możliwa jest swobodna rozmowa o tym, co w danym momencie ważne. Wszystkie przekazywane mi informacje są ściśle poufne i nie udzielam ich nikomu bez pisemnej zgody. Pracuję w oparciu o kodeks etyczny zawodu psychologa i kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej.

Pomagam w takich trudnościach jak:

– depresja
– zaburzenia lękowe
– napady lęku panicznego
– fobia społeczna
– zaburzenia nerwicowe
– zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
– zaburzenia osobowości
– zaburzenia odżywiania
– koszmary senne 
– bezsenność
– zaburzenia psychosomatyczne
– zaburzenia bólowe
– schizofrenia
– sytuacje kryzysowe np. rozwód, utrata pracy
– długotrwały stres
– trauma
– trudności w relacjach osobistych i zawodowych
– problemy związane z wchodzeniem w dorosłość
– trudności wynikające z przynależności do mniejszości seksualnych
– brak poczucia sensu życia

Co mówią ludzie

Umów się na spotkanie