PSYCHOTERAPIA

INDYWIDUALNA

Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę.

Virginia Satir

CZYM JEST PSYCHOTERAPIA?

Psychoterapia jest formą leczenia zaburzeń psychicznych, poszukiwaniem emocjonalnych korzeni symptomów psychicznych, sposobem na odzyskanie równowagi w życiu, odnalezienie sensu czy rozwój osobisty i zawodowy. Proces psychoterapii pozwala zrozumieć nieświadome procesy, które motywują Twoje zachowanie i w ten sposób wspiera proces przemiany. 

Psychoterapia wymaga aktywnej współpracy między Pacjentem/Pacjentką a terapeutą – jest to wspólne poszukiwanie Prawdy. Zmiany następują stopniowo – wymaga to systematyczności i czasu. Psychoterapia standardowo wymaga regularnych sesji trwających 50 minut. Odbywają się z reguły raz w tygodniu, chyba, że zaistnieje potrzeba zmiany częstotliwości w zależności od istoty problemu i indywidualnych potrzeb.

CO MOGĘ DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Podczas sesji psychoterapeutycznych pomogę Ci zrozumieć w jaki sposób Twoje myślenie, odczuwanie i sposób postępowania wpływają na powstawanie i utrzymywanie się problemu. Razem wypracujemy zdrowe wzorce emocjonalnego funkcjonowania i bardziej właściwe sposoby radzenia sobie z problemami. W efekcie będziesz mógł/a dokonać zmiany, która pozytywnie wpłynie na jakość Twojego życia.

Oferuję stałą i bezpieczną przestrzeń w której możliwa jest swobodna rozmowa o tym, co w danym momencie ważne. Wszystkie przekazywane mi informacje są ściśle poufne i nie udzielam ich nikomu bez pisemnej zgody. Pracuję w oparciu o kodeks etyczny zawodu psychologa i kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej.

Mam doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi takich trudności jak:

Depresja

Zaburzenia lękowe, potocznie nazywane nerwicami:

 • napady lęku panicznego

 • fobia

 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (nerwica natręctw)

 • zaburzenia psychosomatyczne, bólowe

 • zespół depersonalizacji – derealizacji

Zaburzenia osobowości:

 • osobowość depresyjna

 • osobowość zależna

 • osobowość lękowo – unikająca

 • osobowość obsesyjno – kompulsyjna (anankastyczna)

 • osobowość somatyzująca

 • osobowość paranoiczna

 • osobowość chwiejna emocjonalnie (borderline)

Zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)

Bezsenność, koszmary senne 

Schizofrenia

Sytuacje kryzysowe np. rozwód, utrata pracy, utrata dziecka

Długotrwały stres

Trauma

Trudności w relacjach osobistych i zawodowych

Problemy związane z wchodzeniem w dorosłość

Trudności wynikające z przynależności do mniejszości seksualnych

Dysforia płciowa

Brak poczucia sensu życia

Co mówią ludzie

Umów się na spotkanie